Jakość

Jakość na każdym poziomie jest kluczowym elementem sukcesu.

Jesteśmy firmą, która spełnia Europejskie Standardy zapewnienia jakości.

Ponad wszystko stawiamy, na jakość naszych oferowanych usług począwszy  od wstępnego zapytania klienta przez proces obróbki  aż po ostateczną akceptację gotowego elementu. Stale monitorujemy i analizujemy nasze procesy technologiczne w celu poprawy ich wydajności z zachowaniem stabilności i wysokiej zdolności. Nasze usługi obróbki cieplnej zwiększają odporność na zużycie elementów mechanicznych, przedłużają okres eksploatacji komponentów i materiałów, ulepszają właściwości ślizgowe i zwiększają ochronę przed korozją.

Jesteśmy firmą otwartą na nowoczesne rozwiązania informatyczne, pozwalające usprawnić wszystkie procesy zachodzące w organizacji. Planowanie i sterowanie produkcji ma miejsce z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii systemowej ERP, co pozwala na zapewnienie dostaw Just in Time dla naszych klientów. W firmie został wdrożony i jest rozwijany w pełni Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Jakością (CAQ) w zgodności z ISO/TS 16949, Środowiskiem w zgodności z ISO 14001 oraz Energią w zgodności z ISO 50001, co pozwala na efektywne zarządzanie wszystkimi obszarami działalności firmy oraz przyspieszać proces ciągłego doskonalenia.

 

 

Jesteśmy w pełni zaangażowani w dostarczanie bezpiecznych produktów i usług, przy minimalnym wpływie na środowisko oraz z zachowaniem wysokiej efektywności energetycznej, które są w pełni zgodne z wymaganiami klientów.

Firma opiera swoją strategię zarządzania na 3 podstawowych filarach:

  • orientacja na klienta, zrozumienie jego potrzeb oraz stała ocena zadowolenia
  • zarządzanie procesami i zasobami
  • ciągła analiza wyników z produkcji i wskaźników efektywności procesów oraz ciągłe doskonalenie.

Wykorzystujemy wiele narzędzi filozofii Lean Manufacturing, takich jak standard 5S, system Kaizen, TPM, standaryzacja pracy oraz metodologii Six Sigma zarówno na etapie projektowania (DFSS), jak i optymalizacji procesów (DMAIC).

Wiecej informacji?
Zostaw numer telefonu-oddzwonimy.